Overslaan en naar de inhoud gaan

Woordenlijst Nederlands - Veldens

Nederlands Aflopend sorteren Veldens Vervoeging en/of meer betekenissen
asbak assenbak assenbak - assenbek
asemmer asseneimer asseneimer - asseneimers
asjeblieft asteblif asteblif
askruisje assekruutske assekruutske - assekruutskes
asperge sperjus sperjus
Aswoensdag Aswoensdig Aswoensdig
augurk (dik) bom bom
auto auto auto - auto's - uiteke / wage - wages - waegentje
autoped step step
autorijschool autoriejschoeël autoriejschoeël
autosnelweg autobaan autobaan
avond aovend aovend
azen (ww) aoze aoze - aosde - geaos
azijn aek aek
baal baalzak baalzak
baar baor baor
baard baard baard - baarde - baerdje
Baarlo Baolder Baolder
babbelaar zwetsvot zwetsvot / kwazelaer
babbelen bebbele bebbele / kwazele
baby kiendje kiendje / kleine
baden (voetbad) beie beie - beide - gebeid
Baexem Baoxem Baoxem
bagage gepe~k gepe~k
bagagedrager draeger draeger - draegers
bakkebaarden kortelette kortelette
bakker bekker bekker - bekkers - bekkerke
bakkerij bekkerie bekkerie
baksteen brik brik - brikke - brikskes / maorbrik
bal bal bal - bel - belke
balein blie~n blie~n - blie~ne - blie~nke
balk balk balk - belk - belkske
balkenbrij kerboe~t kerboe~t
ballon belón belón - belónne - belunke
band ba~nd ba~nd - bend - bendje
bang schoow schoow