Woordenlijst Nederlands - Veldens

Nederlands Aflopend sorteren Veldens Vervoeging en/of meer betekenissen
achterover achtereuver achtereuver
achterste echterste echterste
achterstevoren echtersveur echtersveur
achteruit achteroe~t achteroe~t / truukoe~t
achterwege achterwaege achterwaege
achterwerk vot vot / baom / batterie / echterste / kónt
adem aom aom - äömke
ademen aome aome - aomde - geaomp
ader aor aor - aore - äörke
advies /raad raod raod
advocaat advekaot advekaot - advekaote
advocaat (likeur) advekäötje advekäötje
af aa~f aa~f
afbidden aafbaeje aafbaeje
afbladderen schelvere schelvere
afbreken aafbraeke aafbraeke
afdeling aafdeiling aafdeiling - aafdeilinge
afdingen aafpingele aafpingele
afdoen aafdaon aafdaon
afdrogen aafdruuege aafdruuege
afdruipen aafdrupe aafdrupe
afgaan aafgaon aafgaon
afgelasten aaflasse aaflasse
afgelopen jaar aafgeloupe jaor 't letste jaor / aafgeloupe jaor
afgieten aafschudde aafschudde
afgrond aafgrónd aafgrónd
afhakken aafhouwe aafhouwe
afkammen aafkeime aafkeime
afkampen aafkempe aafkempe
afkanten aafkante aafkante
afkeer aafkieër aafkieër
afknijpen aafknie~pe aafknie~pe - kneep aaf - aafgeknaepe
afkoelen aafkeule aafkeule
afkomen aafkómme aafkómme
aflaat aaflaot aaflaot
afleren aaflie~re aaflie~re