Overslaan en naar de inhoud gaan

Reiner van Gelre en ANBI

Reiner van Gelre Stichting

ANBI nummer: 8160.47.935

Secretariaat: Dorpsstraat 18  5941 EW Velden

Bestuur : M. Beerenhout, voorzitter

               E.J.M.B. Wilmer -Verbeek, secretaris

               C.L.H.M. Kroon -Geurts, penningmeester.

Doelstelling       : Ondersteunen van de activiteiten van de vereniging Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden.

Activiteiten        : Zie het beleidsplan.

Beleidsplan        : 1. Beheren vermogen van de Reiner van Gelre Stichting.

                          : 2. Financieel ondersteunen van de vereniging: de Historische Werkgroep in Velden.

                          : 3. Beheer en verkoop boekje: Arcen, de Heerlijkheid, de Heren en Huizen, geschreven door J.Stoel in een Nederlandse en een Duitse versie. De opbrengst is bestemd voor de Reiner van Gelre  Stichting.

Beloningsbeleid : Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Verslag van de Reiner van Gelre Stichting over het jaar 2021

                                               

 
    Financieel verslag van de Reiner van Gelre Stichting over het jaar 2021
                                                (R.v.Gelre St. jaar 2021)
 
penningmeester: C. Kroon-Geurts                                       12  april  2021
 
   

    Financieel verslag van de Reiner van Gelre Stichting over het jaar 2021
                                                (R.v.Gelre St. jaar 2021)

Bezittingen                                          01-01-2021         31-12-2021
In kas                                                 €           3,00        €          2,50 
Bedrijfs Spaarrek (112.925)              €  26.526,74        € 26.529,39
Betaalrek Afd. Boeken (96.368)       €     9.797,63        €  9.734,03
                                                                  €  36.327,37        € 36.265,92

      Inkomsten:
Rente BedrijfsSpaarRek (112.925)                           €          2,65
Verkoop boeken per kas en per bank                        €          0,00                                                                                  
                                 Totaal:                                      €          2,65
 
    Uitgaven:
Bankkosten verenigingsrek                                       €         63,60
Verzekeringspremie(v.96.368)                                 €           0,00     ( opgeheven per 16 okt.- 2018)
Portokosten, facturen en brieven enz.                        €        0,50 
Bloemetje                                                                  €          0,00  
                                   Totaal:                                     €        64,10

Opmerkingen:
      Facturen moeten  apart verstuurd worden( +bijtellen administratiekosten) naar:
  Stichting Limburgs                      Landschap/  kasteeltuinen Postbus 4301 5944 ZG Arcen.Onze prijs van de Duitse versie is € 4,- en van de        Nederlandse versie is € 5,- per stuk . 
      Ook in 2019 zijn bij navraag nog 100 boekjes Nederlandse versie afgenomen.
      De voorraad boekjes in 2020 was bij navraag nog voldoende. 
      Zo ook in 2021 daar corona regels het bezoekers aantal drukte.
      Reservering voor herdruk boekjes is in de vergadering van 2 maart 2020 bekeken 
      en blijft nog staan tot nader besluit. Bij financiële jaarrekening fout ontdekt: 
      het hoofdbedrag van de spaarrekening niet correct overgenomen van de bankpapieren.
      In bovenstaand verslag is dit gecorrigeerd. De bank neemt jaarlijks €60,10 van de rek.
      Boekenvoorraad nu: in totaal: 78 exemplaren Nederlandse versie en 2006 ex. Duitse versie. 

 Reservering:  
        - Op Bedrijfsspaarrekening: voor basisbedrag (FL.20.000,-)    = €   9.075,60
        - Voor herdruk boekjes € 12000,- (vlgs besluit 02.02.2009)    =  €  12.000,-      
                        
                                                     B) Totaal gereserveerd:                     €  21.075,60
                                              
Totaal saldo: € 36.265,92 min B= € 21.075,60 = €15.190,32 is beschikbaar voor ondersteuning van de Historische Werkgroep vlgs. akte na aftrek van vaste lasten.
 
Penningmeester: C. Kroon- Geurts,                  

 

 
Opmerkingen:
      Facturen moeten  apart verstuurd worden( +bijtellen administratiekosten) naar: 
      Stichting Limburgs Landschap/  kasteeltuinen Postbus 4301 5944 ZG Arcen
      Onze prijs van de Duitse versie is € 4,- en van de Nederl. Versie is € 5,- per stuk . 
      Ook in 2019 zijn bij navraag nog 100 boekjes Nederlandse versie afgenomen.
      Dhr. Staal beleidsmedewerker van het Limburgs Landschap gaf op de bijeenkomst 
      in oktober aan de boekjes niet meer te willen verkopen. 
      Na het horen hoeveel verlies wij bij de twee faillissementen van de kasteeltuinen
      hadden geleden, gaf hij alsnog toestemming de resterende boekjes Ned. versie te willen
      afnemen. De voorraad boekjes in 2020 was bij navraag nog voldoende.
      Reservering voor herdruk boekjes is in de vergadering van 2 maart 2020 bekeken 
      en blijft nog staan tot nader besluit.
      Boekenvoorraad nu: in totaal: 78 exemplaren Nederlandse versie en 2006 ex. Duitse versie. 
 
      Reservering:  
        - Op Bedrijfsspaarrekening: voor basisbedrag (FL.20.000,-)    = €     9.075,60
 
        - Voor herdruk boekjes € 12000,- (vlgs besluit 02.02.2009)    =  €   12.000,00      
                        
                                                     B) Totaal gereserveerd:                         €  21.075,60
                                              
Totaal saldo: € 36.324,72 min B= € 21.075,60 = €15.249,12 is beschikbaar voor
 ondersteuning van de Historische Werkgroep vlgs. akte na aftrek van vaste lasten.
Penningmeester: C. Kroon- Geurts,                  

 

 Reservering: 

        - Op Bedrijfsspaarrekening: voor basisbedrag (FL.20.000,-)    = €   9.075,60

        - voor restant gemerkt bedrag”schenking J.Stoel 75j.”  is opgebruikt bij de subsidie aan

          de Historische werkgroep i.v.m. restauratie wielen koets.  Dus deze post is nu €  0,00

        - Voor herdruk boekjes € 12000,- (vlgs besluit 02.02.2009)    =  €  12.000,-     

                       

                                                     B) Totaal gereserveerd:                     €  21.075,60

                                             

Totaal saldo: € 36.400,32 min B= € 21.075,60 = €15.324,72 is beschikbaar voor ondersteuning van de Historische Werkgroep vlgs. akte na aftrek van vaste lasten.