Bestuur, Financieel en ANBI

Het bestuur van de stichting:

  • Frank Heinemans; voorzitter,

  • Hans Derix; secretaris,

  • Jan Keijers; penningmeester, 

  • Martin Doesborg; beheerder website

Secretariaat

Stichting Veldense Volkscultuur Jan Verschurensingel 20, 5941 CK Velden.
Telefoon : 077-4721586   E-mail : volkscultuur.velden@gmail.com      Contactformulier:

Bankrekening : NL38RABO0103296417
BTW nummer : NL 814096335
Kvk nummer :   12055870                                
ANBI nummer : 79628  RSIN/fiscaalnummer 8140.96.335

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het bestuurswerk.

Het beleid van de stichting is om geldgevers, zoals sponsoren en (gemeentelijke ) overheid, en projectuitvoerders bijeen te brengen zodat het initiatief uitgevoerd kan worden.

Financieel overzicht:

Vermogen per 31 december 2020 :

Liquide middelen :   Euro    24.133,40

Inkomsten en uitgaven in Euro's:

Beginsaldo 1-1-2020

                  24.234,23

Inkomsten

 

BTW

                          10,00

Rente 

                            3,63

Sponsoring

                        276,94

Totaal inkomsten

                        290,57

Uitgaven

 

Bankkosten

                        120,55

Onderhoud

                          36,65

Domein registratie Hosting

                        234,20

Totaal uitgaven

                        391,40

Eindsaldo 31-12-2020   

                   24.133,40

De Stichting Veldense Volkscultuur is opgericht op 6 december 2004 en heeft als doel volksculturele initiatieven te nemen of te ondersteunen.

Aanleiding voor de oprichting was het onderzoeken naar het ontstaan van de Gekke Maondaag en het uitgeven van een boek hierover alsmede het realiseren van een passend kunstwerk.

In de loop der jaren zijn er diverse activiteiten ontplooid.

-- Het grensproject. Samen met de Duitse plaats Straelen op  de grensovergang  infoborden plaatsen met info uit het roemruchte smokkel verleden.

-- Smokkelpad. Samen met IVN en Straelen het realiseren van een smokkelpad met leermiddelen.

-- Sociaal Cafe. Het mede organiseren van het “Sociaal Cafe. Bijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke handicap.

-- Woordenboek. Het uitgeven van een Veldens woordenboek. Ook digitaal beschikbaar.

-- Limburg 75 jaar bevrijd. .
   75 jaar bevrijding op 3 maart 2020 is herdacht met een restcenter en ontvangst van gouverneur Theo Bovens.

-- Verbroedering Velden Straelen Evacuatietocht 19-1-2020
   een indrukwekkende memorabele tocht met meer dan 250 deelnemers en veel aandacht van de internationale pers

-- Aanleg Startbaan met vliegtuig en info-bord bij de basisschool.

Lopend projecten 2021
- Vrijheid over de grenzen heen 
- Bedreigde diersoorten. Inrichten biotopen op en rondom het Smokkelpad.