Reiner van Gelre

Reiner van Gelre Stichting

ANBI nummer: 8160.47.935

Secretariaat: Dorpsstraat 18  5941 EW Velden

Bestuur : M. Beerenhout, voorzitter

               E.J.M.B. Wilmer -Verbeek, secretaris

               C.L.H.M. Kroon -Geurts, penningmeester.

Doelstelling       : Ondersteunen van de activiteiten van de vereniging Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden.

Activiteiten        : Zie het beleidsplan.

Beleidsplan        : 1. Beheren vermogen van de Reiner van Gelre Stichting.

                          : 2. Financieel ondersteunen van de vereniging: de Historische Werkgroep in Velden.

                          : 3. Beheer en verkoop boekje: Arcen, de Heerlijkheid, de Heren en Huizen, geschreven door J.Stoel in een Nederlandse en een Duitse versie. De opbrengst is bestemd voor de Reiner van Gelre  Stichting.

Beloningsbeleid : Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Verslag van de Reiner van Gelre Stichting over het jaar 2019

                                                penningmeester: C. Kroon-Geurts                                       

Bezittingen                                            31-12-2018          31-12-2019

In kas                                                           €        17,88        €         15,00

Bedrijfs Spaarrek (112.925)             €   26.521,44         € 26.524,09

Betaalrek Afd. Boeken (96.368)       €  10.923,93         €   9.861,23

                                                                      €  37.463,25        € 36.400,32

Inkomsten:

Rente BedrijfsSpaarRek (112.925)                           €          2,65

Verkoop boeken per kas en per bank                        €      500,90  

                                                                                                                                                                

                                 Totaal:                                               €      503,55

Uitgaven:

Bankkosten verenigingsrek                                       €         63,60

Verzekeringspremie(v.96.368)                                  €          0,00     ( opgeheven per 16 okt.- 2018)

Subsidie aan Historische Werkgroep rest. koets       €    1500,00

Portokosten facturen en brieven                                €          2,88

                                   Totaal:                                               €    1566,48

Opmerkingen:

      Facturen moeten  apart verstuurd worden( +bijtellen administratiekosten) naar:

      Stichting Limburgs Landschap/  kasteeltuinen Postbus 4301 5944 ZG Arcen

      Onze prijs van de Duitse versie is € 4,- en van de Nederl. Versie is € 5,- per stuk .

       In juni 2018 waren nog geen nieuwe boekjes besteld.

      Na gesprek door B.Beerenhout met  dir.R. Rambags zijn er nog 100 boekjes Nederlandse  

      versie en 100 boekjes Duitse versie afgenomen.

      Zo ook in 2019 zijn bij navraag nog 100 boekjes Nederlandse versie afgenomen.

      Dhr. Staal beleidsmedewerker van het Limburgs Landschap gaf op de bijeenkomst

      in oktober aan de boekjes niet meer te willen verkopen.

      Na het horen hoeveel verlies wij bij de twee faillissementen van de kasteeltuinen

      hadden geleden, gaf hij alsnog toestemming de resterende boekjes Ned. versie te willen

      afnemen. Herdruk boekjes en reservering hiervoor is onderwerp voor de vergadering.

 

 Reservering: 

        - Op Bedrijfsspaarrekening: voor basisbedrag (FL.20.000,-)    = €   9.075,60

        - voor restant gemerkt bedrag”schenking J.Stoel 75j.”  is opgebruikt bij de subsidie aan

          de Historische werkgroep i.v.m. restauratie wielen koets.  Dus deze post is nu €  0,00

        - Voor herdruk boekjes € 12000,- (vlgs besluit 02.02.2009)    =  €  12.000,-     

                       

                                                     B) Totaal gereserveerd:                     €  21.075,60

                                             

Totaal saldo: € 36.400,32 min B= € 21.075,60 = €15.324,72 is beschikbaar voor ondersteuning van de Historische Werkgroep vlgs. akte na aftrek van vaste lasten.