Welkom

Het "Brónsgreun bukske" is klaar.
Het boekje komt in 2015 op de markt. Een verzameling van meer dan 4000 woorden in het Veldens dialect. Geschreven volgens de " Spelling 2003 voor Limburgse dialecten."

Nu te koop :

De Stichting Veldense Volkscultuur

Opgericht op 6 december 2004 heeft als doel volksculturele initiatieven te nemen of te ondersteunen. Diverse projecten zijn gerealiseerd zoals het Gekke Maondaag-kunstwerk op de Markt, de wandelroute in het buitengebied en de uitgave van een boek over de historie van de Gekke Maondaag.

Het bestuur:

Frank Heinemans; voorzitter, Hans Derix; secretaris,  Jan Keijers; penningmeester,  Martin Doesborg; beheerder website.

Secretariaat:

Stichting Veldense Volkscultuur Jan Verschurensingel 20, 5941 CK Velden Telefoon : 077-4721586 E-mail : h.derix@ziggo.nl Contactformulier Bankrekening : NL38RABO0103296417 BTW nummer : nl 814096335 Kvk nummer : 12055870 ANBI nummer : 79628

Diverse projecten worden nog uitgevoerd zoals :
 
Projectplan "Aan de grenspaol"
Nabij de grens Velden-Straelen is sinds de opening van de landsgrenzen een levendige plek ontstaan door de aangrenzende gastronomie en de nabijgelegen recreatie-mogelijkheden. De grensovergang zelf is verworden tot een rommelige en nietszeggende plek. Omdat de grens als zodanig niet meer te herkennen is en omdat er veel rumoer is geweest rondom de Duits-Nederlandse grens in het algemeen en die van Velden-Straelen in het bijzonder willen we in het jaar 2014 een “ontmoetingsplaats en herinnering” inrichten die de geschiedenis beschrijft en de grensovergang weer herkenbaar maakt.

 

Projectplan "Smokkelaarspad"

In vroegere tijden was het smokkelen een lucratieve bezigheid. Met het wegvallen van de landsgrenzen kwam het smokkelen zoals we dat uit de overlevering kennen, te vervallen. Dit spannende thema is de aanleiding om kinderen de grensbeleving te laten herbeleven en niet te laten vergeten, want het hoort bij de regio en haar bewoners. Dit doen we door de creatie van een smokkelaarspad bij de grensovergang Schandelo-Straelen. Een ‘groene’ grensovergang middenin de bossen en langs landerijen, vlakbij het natuurgebied Ravenvennen.